News: Dr. Kyriakos Kourousis conferred with NATO Research Award